poniedziałek, 5 października 2015

O pellecie słów kilka...

O pellecie słów kilka…

Co to jest pellet?  Jakie są jego zalety? Czy jest to popularne w Polsce paliwo? Jaką ma perspektywę na przyszłość? 

Biomasa jest powszechnie uznawana za bezemisyjne paliwo odnawialne.  W ostatnich latach cieszy się szczególnym zainteresowaniem mediów, prasy branżowej i przede wszystkim Wielkiej Energetyki oraz Ciepłownictwa.  W  Polsce uwarunkowania regulacyjne dzielą biomasę na dwie podstawowe  kategorie:  Biomasa Rolna (Agro) występująca głównie w formie brykietów, pelletów, suszów i zrębki oraz Biomasa Leśna (drzewna) występująca w formie brykietów, pelletów, zrębki i trociny. Systematycznie rosnące zainteresowanie biomasą w Europie i Polsce determinowane jest głównie rygorystyczną polityką klimatyczną UE i jej dążeniem do ograniczenia, a docelowo do całkowitego wyeliminowania z rynku wysoko emisyjnych paliw kopalnych, węgla kamiennego i  brunatnego.Rysunek nr 1.
Źródło: www.otopelet.com

Warto wspomnieć o zaletach pelletu, takich jak: przyjazność dla środowiska, łatwość transportu, magazynowania i dystrybucji, wygoda stosowania, bardziej stabilne i konkurencyjne ceny niż np. oleju opałowego. Istnieją również przyczyny wciąż zbyt niskiej skali stosowania tego surowca, np: niewielka świadomość społeczna na temat jego właściwości, stosowanie starych maszyn, wpływających negatywnie na jakość końcowego produktu, wysokie ceny pieców na pellet, brak dotacji, dopłat. Niska zawartość popiołu, łatwe sterowanie kotłem, czystość spalania oraz względy ekonomiczne sprawiają, że opcja stosowania pelletu jest uzasadniona. 
        Zróżnicowane są również ceny pelletu (500-1000zł za tonę). Niektórzy przedsiębiorcy posiadają pellet udokumentowany certyfikatami, mający bardzo dobre właściwości, inni natomiast niekoniecznie stawiają na jakość i efektywność. Kluczowa jest więc dobra relacja jakości do ceny. Warto wspomnieć o parametrach świadczących o jakości tego paliwa. Są to: wartość opałowa, wilgotność, zawartość popiołu, zawartość soli i siarki, wytrzymałość mechaniczna produktu. 
       Analizując  zalety stosowania pelletu i rosnącą popularność tego paliwa można stwierdzić, że jest to paliwo przyszłości. 


czwartek, 27 sierpnia 2015

Porównanie kosztów ogrzewania


Koszt ogrzewania domu

Wybór sposobu ogrzewania domu  jest  jedną z najważniejszych kwestii, decydujących o kosztach jego późniejszej eksploatacji. Właściwie, najistotniejszą rolę odgrywa rodzaj zastosowanego paliwa. Najczęściej wybierane są: węgiel, drewno, pelet, olej opałowy, gaz, prąd.
Z reguły, im tańszy jest zakup urządzenia, tym droższe okazuje się być jego działanie. Przykładem są grzejniki elektryczne. Ich zakup wymaga niewielkich nakładów finansowych. Niestety, energia elektryczna jest droga, a w związku z tym ogrzewanie tego typu kosztuje najwięcej. Natomiast, w przypadku pomp ciepła- system z urządzeniami do domu jednorodzinnego to kwota ok. 50 tys. zł, jednak koszt eksploatacji jest niemal czterokrotnie niższy niż przy użyciu energii elektrycznej.

Co więc wybrać?

Wykres przedstawia koszty ogrzewania domu o powierzchni 160 m2 i podgrzewania c.w.u. (300 litrów/dzień) wg cen na lipiec 2014 r.
Według danych przedstawionych powyżej najtańsza w eksploatacji jest gruntowa pompa ciepła. Należy jednak pamiętać o wciąż wysokich kosztach montażu urządzeń, co w wielu przypadkach zmniejsza atrakcyjność tego sposobu ogrzewania.
Nie dziwi więc niesłabnące zainteresowanie węglem i drewnem.  Cena zakupu oraz montażu kotła jest zdecydowanie niższa  niż w przypadku pompy ciepła, a roczny koszt ogrzewania domu przy pomocy tych źródeł ciepła jest stosunkowo nieduży.  Oczywiście istotna jest też sprawność zastosowanych urządzeń.
Węgiel i drewno okazują się tańszymi w eksploatacji niż gaz ziemny, a zastosowanie oleju opałowego generuje około dwukrotnie wyższy koszt niż one! Żadna rewolucja więc, póki co, nie nastąpiła: najtańszym sposobem ogrzewania wciąż jest zastosowanie węgla i drewna.  

wtorek, 18 sierpnia 2015

Powodzenie węgla kamiennego


Powodzenie węgla kamiennego

Według danych GUS, w ramach indywidualnego ogrzewania, w Polsce spala się co najmniej 10 mln ton węgla rocznie! Ogółem blisko 70 % domów jednorodzinnych ogrzewana jest przy użyciu kotłów węglowych. Prawdopodobnie m.in. z racji mniejszego dostępu do sieci gazowych, udział gospodarstw opalanych węglem na obszarach wiejskich jest większy niż w miastach.


Wykres 1. Jakim źródłem ciepła ogrzewany jest Państwa dom? (źródło: „Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2013. Domy jednorodzinne”. Instytut Ekonomii Środowiska)


Nowoczesne automatyczne piece węglowe, w których wykorzystamy opał dobrej jakości, mogą osiągać sprawność spalania nawet do 80-90%, co sprawia, że przy relatywnie niskich cenach węgla w stosunku innych paliw koszt ogrzewania domu tym paliwem jest najniższy. Węgiel dzieli się też na sor­ty­menty według wiel­ko­ści ziarna.

Jaki sor­ty­ment węgla wybrać?


Zazwyczaj im ziarno grub­sze, tym węgiel jest lep­szy do zasto­so­wa­nia w domo­wym kotle (ale też droższy).  Inaczej jest w przypadku Eko­groszku Królewskiego, którego cena jest zwykle wyższa niż kostki. W porównaniu z innymi sortymentami, po spaleniu Ekogroszku Królewskiego otrzymujemy nie tylko małą ilość szkodliwych tlenków siarki, ale też niewiele popiołu, co pozwala nam zachować czystość.

Reasumując, węgiel jako opał, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Klienci mają szeroki wybór sortymentu, a wydajność spalania tego paliwa wciąż się poprawia.